Czy nowe fakty na temat śmierci księdza Jerzego mogą zaskoczyć?


Historycy odnajdują wciąż nowe dokumenty w sprawie uprowadzenia i zabójstwa bł. Jerzego Popiełuszki. Ich analiza może przynieść ważne informacje o ostatnich godzinach życia żoliborskiego kaznodziei. Podsumowaniu dotychczasowych badań ma służyć konferencja naukowa organizowana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- Powszchnie wiadomo, że okoliczości śmierci ks. Popełuszki w paździeriku 1984 roku wciąż są okryte tajemnicą z punktu widzenia historycznego. Pozstaje też wiele do powiedzenia o znaczeniu społecznym, jak też religijnym tego wydarzena. Niniejsza konferencja ma poruszyć te ważne kweste i przedstawić je w nowym świete i na podstawie nowych dokumentów - czytamy komunikacie zpowiadającym to wydarzenie. Konferencja odbędzie się 15 października o godzinie 9.30 w kampusie UKSW przy ulicy Dewajtis 5.

O wysokim merytorycznym poziomie świadczy doskoały dobór pelegentów. Do debaty zasidą historycy, badacze Instutu Pamięci Narodwej, dziennikarze oraz duszpasterze - znawcy tematyki związanej z ks.Popiełuszką, m.in.: prof. Jan Żaryn, ks. prof. Józef Naumowicz, dr Milena Kindziuk i dr Paweł Skrobiński.

Spotkanie orgnizuje Instytut Edukacji Medialnej i Dzienikarstwa UKSW. Patronat honorowy nad konferncją przyjął metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz. 

Szczegółowe informacje  na stronie: http://teologia.uksw.edu.pl/node/976