W świetle Taboru - koncert niebanalny


W świetle Taboru to muzyczny projekt na Rok Życia Konsekrowanego, powstały z inicjatywy osób konsekrowanych, świeckich i duchownych związanych z Monastycznymi Wspólnotami Jerozolimskimi w Warszawie. Jego finał odbędzie się 18 kwietnia 2015 o godz. 19.30 w Kościele MB Jerozolimskiej na ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie. Młodzi artyści pod kierunkiem Teresy Gręziak wykonają repertuar muzyczny inspirowany tekstami biblijnymi, rozważającymi tajemnicę powołania i oddania się Bogu.

Przewodnią myślą tej narracji będzie ewangeliczny opis Przemienienia Jezusa na Górze Tabor.

Komentarz wygłosi historyk sztuki ks. prof. Michał Janocha. Teologia, muzyka, sztuka – staną się platformą do medytacji nad głębią tajemnicy powołania do życia konsekrowanego. Projekt ten został objęty honorowym patronatem Jego Eminencji Ks. Kardynała Kazimierza Nycza.

Na koncert zaprasza portal Areopag21.plKoncert W świetle Taboru